Huawei định hướng cách chọn các giám đốc điều hành | Công nghệ

Theo GizChina, về cơ bản, lệnh cấm của chính phủ Mỹ chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh smartphone của Huawei, trong khi các hoạt động kinh doanh khác vẫn đang bình thường, thậm chí tốt hơn. Tuy nhiên công ty dường như cần có sự thay đổi đối với các vị trí lãnh đạo trong doanh nghiệp.

Điều này được thể hiện trong một email được ký bởi Chủ tịch Ren Zhengfei (Nhậm Chính Phi), khi ông yêu cầu người đứng đầu các bộ phận khác nhau phải là các chuyên gia. Ông Zhengfei nói rằng cơ chế quản lý nhân tài của công ty nên có lợi cho sự phát triển của các chuyên gia và nhân tài, đồng thời để thay đổi hệ thống đánh giá và cách nhìn lâu dài về trí thức, công ty phải học hỏi từ Mỹ, Nga… Cụ thể, các chuyên gia cần được xem trọng, nếu không sẽ không thể hiện đúng giá trị của các nhà khoa học, chuyên gia và nhân tài.

Chủ tịch Huawei cũng cho rằng cần phân loại trách nhiệm và quyền hạn của các chuyên gia trong việc đưa ra quyết định đối với hoạt động kinh doanh. Hơn nữa, thông qua phân cấp chuyên gia hợp lý sẽ cho phép các chuyên gia thực sự làm chủ các quyết định chuyên môn nhất định, đảm bảo tính chuyên nghiệp và đơn giản trong quản lý.

Nhìn chung, trong tương lai Huawei sẽ không thể tiếp tục nhận các lãnh đạo mà không phải là chuyên gia. Với Huawei, nếu một lãnh đạo không phải là chuyên gia, họ sẽ bị đánh giá kém. Công ty nhấn mạnh vai trò chuyên môn và các chuyên gia sẽ đảm nhận điều đó.

Anh có bằng chứng Huawei liên kết với chính quyền Trung Quốc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *