Google Meet bổ sung cách mới để tạo cuộc họp | Công nghệ

Google Meet chủ yếu được sử dụng bởi các doanh nghiệp và đã trải qua nhiều thay đổi trong vài tháng qua. Gần đây nhất là việc Google Meet đang cập nhật nhằm cung cấp cho người dùng những cách tạo cuộc họp mới dễ dàng hơn.

Cụ thể, khi người dùng bấm vào nút New meeting sẽ xuất hiện 3 tùy chọn gồm có Create a meeting for later (tạo cuộc họp vào một thời điểm sau này), Start an instant meeting (tạo cuộc họp ngay lập tức) và Schedule in Google Calendar (lên lịch tạo cuộc họp với Google Calendar). Những tùy chọn này cho phép bạn tạo những cuộc họp vào những thời điểm khác nhau theo ý mình.

Bản cập nhật mới nói trên có hiệu lực trong tuần này, nhưng quá trình triển khai cho toàn bộ người dùng có thể mất đến 15 ngày. Các thay đổi mới của Google Meet sẽ khả dụng cho tất cả người dùng, bất kể họ có tài khoản Google doanh nghiệp hay cá nhân. Tuy nhiên người dùng Workspace Essentials sẽ không thấy tùy chọn “Schedule in Google Calendar” như các tài khoản khác.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *