Cách kích hoạt chế độ Dark Mode trong trình duyệt Microsoft Edge | Công nghệ

Kích hoạt chế độ tông màu tối

Để bật chế độ tối trong Edge hãy nhấp vào nút menu, sau đó chọn lệnh Settings, sau đó nhấp vào mục Choose a theme và chọn tùy chọn Dark.
Cách kích hoạt chế độ Dark Mode trong trình duyệt Microsoft Edge - ảnh 1

Nhấp vào mục Settings trong phần menu của trình duyệt Edge

Ảnh chụp màn hình

Edge ngay lập tức chuyển sang chủ đề Dark, cho dù bạn có đang sử dụng chủ đề của Windows 10 hay không. Bạn có thể quay lại đây và chuyển Edge trở lại chế độ Light bất cứ khi nào muốn.
Cách kích hoạt chế độ Dark Mode trong trình duyệt Microsoft Edge - ảnh 2

Chọn Dark phía dưới mục Choose a theme để chọn chủ đề tối

Ảnh chụp màn hình

Cài đặt này hoàn toàn độc lập với chủ đề ứng dụng toàn hệ thống mà bạn có thể chọn trong ứng dụng Settings của Windows 10. Ví dụ bạn có thể sử dụng chủ đề tối cho trình duyệt Edge khi sử dụng chế độ tiêu chuẩn cho tất cả ứng dụng khác.

Giúp tất cả các trang web có màu tối

Dark Mode chỉ thay đổi giao diện của Edge chứ không phải các trang web bạn xem trong Edge. Để làm cho các trang web xuất hiện tối hơn, hãy thử cài đặt tiện ích mở rộng như Turn Off the Lights có sẵn trong Microsoft Store. Tiện ích mở rộng này chủ yếu dành cho việc xem video trên web bằng nền tối nhưng cũng có thể áp dụng chủ đề tối cho mọi trang web bạn xem.
Cách kích hoạt chế độ Dark Mode trong trình duyệt Microsoft Edge - ảnh 3

Turn Off the Lights là tiện ích mở rộng dành cho trình duyệt Edge

Ảnh chụp màn hình

Sau khi cài đặt hãy nhấp vào Menu > Extensions > Turn Off the Lights > Options để cấu hình nó. Chuyển sang thẻ Night Mode và sau đó nhấp vào tùy chọn “Show the night switch button below the web page to make the page dark or light” ở bên phải. Tiện ích mở rộng đặt một nút trên mỗi trang web sẽ đưa nó vào Night Mode.

Bạn cũng có thể bật tùy chọn “Automatically go to Night Mode when a new web page is opened” để luôn sử dụng Night Mode theo mặc định. Ngoài ra tiện ích còn cung cấp nhiều tùy chọn thiết lập khác để nó hoạt động theo cách mà bạn muốn, chẳng hạn thiết lập Night Mode chỉ xuất hiện vào ban đêm mà không xuất hiện vào ban ngày.
Cách kích hoạt chế độ Dark Mode trong trình duyệt Microsoft Edge - ảnh 4

Bạn có thể chọn chủ đề tối cho cả giao diện trang web mà mình xem bằng Turn Off the Lights

Ảnh chụp màn hình

Trong khi xem trang web, nhấp vào nút “Night Mode” ở góc dưới cùng bên trái của trang để bật hoặc tắt kiểu trang web tối. Nếu quyết định không muốn sử dụng kiểu trang web tối trong tương lai, bạn có thể nhấp vào menu > Extensions in Edge để cấu hình, tắt hoặc gỡ bỏ cài đặt tiện tích Turn Off the Lights.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *